Kontakt

D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.
Kláštorná 4, 931 01 Šamorín

IČO: 34 114 726
DIČ: 2020369835
Register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 928/T

Vidor Czvedler
konateľ

Zuzana Nagyová
zástupca riaditeľa, vedenie prevádzkového úseku
tel. č. 0903 250 383, 031 591 27 39

Ing. Jarmila Grandtnerová
Hlavná ekonómka
tel.: 031 591 27 20

Anna Manduchová
Mzdová účtovníčka
tel.: 031 591 27 19

Csaba Hideghethy
Vedúci veľkoskladu
tel.: 031 591 27 22

Ing. Gabriel Untermayer
vedúci distribúcie tlače, manažér dopravy
tel.: 031 591 27 23

Ing. Karol Adamcsek
distribúcia tlače, IT manažér
tel.: 031 591 27 21

Gabriela Figurová
distribúcia tlače
tel.: 031 591 27 32

Mgr. Tamás Czvedler
vedenie maloobchodu
tel.: 031 591 27 15