O spoločnosti

V rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja ponúkame široký sortiment tlače - noviny, časopisy, cigariet a tabakových výrobkov, kávy, alko a nealko nápojov a doplnkového tovaru, určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov.

O spoločnosti

Spoločnosť D.A. Czvedler, spol. s r.o. bola založená v roku 1995 ako lokálna distribučná spoločnosť, ktorá zabezpečovala distribúciu a predaj periodickej a neperiodickej tlače. Jej pôsobnosť sa v priebehu rokov rozšírila do regiónov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Senec, Pezinok.

V súčasnosti prevádzkujeme vlastnú maloobchodnú sieť, v ktorej svojim zákazníkom ponúkame okrem širokého sortimentu tlače aj tabakové výrobky, doplnkový tovar a služby.